Burgum Integra

Woongroep voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel

Buurtzorg Intergra is een extramurale woonvoorziening waar mensen wonen met een niet aangeboren hersenletsel. De woningen worden via de woningbouw gehuurd en de zorg word betaald dmv een indicatie. Er wordt begeleiding geboden bij de dagelijkse bezigheden en ondersteuning in de ADL zorg.

Het team bestaat uit 6 vaste medewerkers en 2 poolers. Volgens het concept van Buurtzorg werken wij als een zelfsturend team met eigen beslissingsbevoegdheden en eigen verantwoordelijkheid voor het draaiend houden van Integra.

Integra bestaat al 16 jaar en is opgezet vanuit een ouder initiatief. Inmiddels is Buurtzorg sinds november 2014 betrokken bij Integra en toen is er een vrijwel nieuw team gestart met verschillende achtergronden. Oa verzorgenden, woonbegeleiders. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Burgum Integra, neem dan contact met ons op.
0511-462838
burgumintegra@buurtzorgnederland.com